Aloite: Katutaiteen tukeminen Rovaniemellä

Kaupunkikuva ja viihtyisyys ovat meidän yhteisiä asioitamme. Monipuolinen katutaide tekee kaupunkikuvasta persoonallisen, joka lisää puolestaan kaupungin vetovoimaisuutta. Innostava ja esteettisesti kaunis kaupunki on erityisen tärkeä aspekti matkailun kannalta. Katutaide myös lisää sekä matkalijoiden että kuntalaisten viihtyvyyttä. Katutaide on myös epäkaupallinen vaihtoehto ja vastapaino mainonnalle, joka nyt hallitsee usein katukuvaa.

Rovaniemen tunnetuimmat katutaiteen taidonnäytteet ja graffitit löytyvät Lapin aukean kenttää ympäröivästä aidasta. Nyt kun kenttää rakennettaan ”Naskuttajan” mukaisesti, on aitauksen historia lähellä loppuaan. Pieni pala Rovaniemen taidehistoriaa ja kaupunkikulttuuria katoaa aidan myötä.

Innovatiivisen kaupunkikuvan, kaupunkikulttuurin turvaamisen ja viihtyisyyden lisäämiseksi Rovaniemen kaupungin tulisi järjestää uusia paikkoja vastaavan taiteen olemassaololle. Kaupunki voisi esimerkiksi järjestää julkisiin tiloihin seiniä, joihin maalaaminen on laillista ja suotavaa.

Näiden seinien taide voisi olla säännöllisin väliajoin vaihtuvaa, ja niiden tekemiseen voitaisiin kutsua niin taiteiden opiskelijoita kuin jättää myös niitä vapaaseen käyttöön. Seiniä voisi olla pysyvästi kaupungin omistamien kiinteistöjen seinissä ja liikuteltavina vaihtoehtoina sekä väliaikaisesti esimerkiksi rakennustyömaiden ympärillä. Seinien ympärille voidaan helposti kehittää myös kilpailuja ja muuta kaupungin vetovoimaisuutta lisääviä toimia.

Luvallisista katutaidepaikoista voitaisiin tehdä kartoitus. Kartoituksessa selvitettäisiin sekä pysyvien että väliaikaisten maalauspaikkojen mahdolliset sijainnit.

Rovaniemen kaupungin satsaus katutaiteen mahdollistamiseen tukee viihtyvyyden lisäksi myös matkailun edellytyksiä sekä kaupunkimme vahvaa taideosaamista. Osallistava taide ja kulttuuri ovat kaikkien kuntalaisten etu.

Me allekirjoittaneet esitämme, että edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus selvittää mahdollisuuksia tukea katutaidetta Rovaniemellä mm. yllämainituin keinoin.

(16.6.2014)

Lapin aukean aitaa komistavaa katutaidetta pitää löytyä Rovaniemeltä jatkossakin.

Lapin aukean aitaa komistavaa katutaidetta pitää löytyä Rovaniemeltä jatkossakin.