Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry (NJKL) on vuonna 1911 perustettu, sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja, entinen yhdenvertaisuusvaltuutettu Eva Biaudet (r.). Haluan kysyä tällä avoimella kirjeellä uudelta puheenjohtajalta yhtä asiaa: Oletteko feministi?

Olitte ehdokkaana vuoden 2012 presidentinvaaleissa. Imagonne perustui vahvasti siihen, että olette tasa-arvon puolestapuhuja. Olisitte olleet eräänlainen jatkumo Tarja Halosen kaudelle, jossa ympäristö- ja yhdenvertaisuusasiat olivat usein keskustelun keskiössä. Mielikuva osaamisestanne vakuutti myös minut, kunnes näin erään vaalipaneelin. Olette tästä varmaan kuulleet monesti, joten muistanette sen hyvin, mutta virkistän silti muistianne:

Kysyjä: “ Miten mielestänne tasa-arvo toteutuu siinä, että yleinen asevelvollisuus koskee vain miehiä eikä myös naisia? “
Te: “ Tiukka kysymys. Nykyäänhän naisilla on mahdollisuus ilmoittautua ja tehdä myöskin asepalvelus, ja tiedän että jotkut ovat keskustelleet siitä, että se kuitenkin on tehty aika vaikeaksi ja esimerkiksi lääkärintarkastus on maksullinen, kun pojilla se kuuluu siihen pakettiin. Kuitenkin tilanne on se, että näköjään ei kiinnostusta tyttöjen piirissä ole sen enempää, joten mielestäni meillä on aika hyvä järjestelmä, kun kuitenkin vain puolet ikäluokasta nyt sitten käy asepalveluksen. Mielestäni ei ole tarvetta muuttaa tilannetta. “

Yritin kysyä nykykantaanne Twitterissä, mutten saanut teiltä vastausta. En tiedä, paljonko saatte Twitterissä kysymyksiä tai että oletteko piilottaneet mahdollisesti osan viesteistä, mutta avoimessa viestimessä on aiheellista odottaa vastavuoroisuutta. Etenkin, kun huomasin teidän käyneen kysymysteni jälkeen keskustelua toisten henkilöiden kanssa Twitterissä.

Eli: Oletteko edelleen samaa mieltä siitä, että vain miehiä koskeva asevelvollisuus ei ole tasa-arvo-ongelma?

Mikäli kantanne ei ole muuttunut, tiedän jo vastauksen alkuperäiseen kysymykseeni. Ette ole siinä tapauksessa feministi. Mikäli kantanne on kuitenkin muuttunut, olisin kiinnostunut tietämään muista ajatuksistanne edistää kaikkien sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Mielestäni NJKL ansaitsee johtoonsa feministin. Vaikka fokus olisi välillä vain naisasiassa, niin miesasiaa ei voi vähätellä. Miehiä koskevien ongelmien vähättely on yksiselitteisesti väärin, eikä moderni tasa-arvoliike voi perustua sellaiselle maailmankuvalle. Jos vähättelyä tapahtuu, toivon että jäsenjärjestöt harkitsevat uudelleen suhdettaan NJKL:oon.

Odotan vastaustanne ja jatkokeskustelua aiheesta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat meidän kaikkien yhteinen savotta.

Miikka Keränen
Rovaniemi