Olen tänään lähettänyt eropyynnön sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY:n) että Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry:n (KY:n) edustajistoille.

Koen, että en Rovaniemeltä käsin mitenkään pysty osallistumaan edustajistojen toimintaan niiden ansaitsemalla tavalla. Suunnitelmiini ei myöskään kuulu muuttoa pääkaupunkiseudulle lähitulevaisuudessa. Jatkoni Aalto-yliopiston opiskelijana on myös epävarmaa, koska minulla ei Mikkelin opiskelijana ole suoraa oikeutta maisteriopintoihin.

On parempi, että työtäni jatkaa joku sellainen, joka voi antaa edustajistolle sen ansaitseman ajan. Kiitän molempien edustajistojen puheenjohtajia sekä edustajiston jäseniä hyvästä yhteistyöstä kuluneen vuoden aikana.